0808 156 3658        english site
transparent gif

Amethyst yw’r Ganolfan Atgyfeirio Dioddefwyr Troseddau Rhywiol (SARC) ar gyfer Gogledd Cymru.

Mae Amethyst yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol i ddynion, merched a phlant a ymosodwyd arnynt yn rhywiol un ai’n ddiweddar neu yn y gorffennol.

Gallwn eich darparu â:

Mae ein staff a’n cydweithwyr yn unigolion proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi i safon uchel ac sydd yma i’ch cefnogi chi.

Ffoniwch 0808 156 3658 er mwyn siarad â gweithiwr argyfwng.

Mae Amethyst yn fenter ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru a grwpiau gwirfoddol.


crest