0808 156 3658        english site
transparent gif

Dolenni Defnyddiol a Rhifau Cyswllt

Heddlu Gogledd Cymru
www.heddlu-gogledd-cymru.police.uk
Rhif Ffôn: Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob amser
Ffoniwch 101 mewn achosion di-frys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
http://www.bcu.wales.nhs.uk

Gwasanaeth Iechyd Rhywiol Betsi Cadwaladr
www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/51457

NHS Direct (Wales)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47

Llinell Gymorth Cymru ar gyfer Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
www.allwaleshelpline.org.uk/

Childline
www.childline.org.uk
Rhif Ffôn: 0800 1111

NSPCC
www.nspcc.org.uk

Rape & Sexual Abuse Support Centre (North Wales)
Rhif Ffôn: 01286 669 266

Samaritans
www.samaritans.org
Rhif Ffôn: 08457 90 90 90

The Survivors Trust
www.thesurvivorstrust.org

Cymorth i Ddioddefwyr
www.victimsupport.org.uk

Cymorth i Ferched Cymru
www.welshwomensaid.org

BAWSO
www.bawso.org.uk

crest