0808 156 3658        english site
transparent gif
Cynnwys yr Heddlu

Does dim rhaid i chi riportio’r digwyddiad ond os byddwch yn penderfynu cynnwys yr heddlu fe ddylech geisio gwneud hynny cyn gynted â phosib. Byddwch yn cael cymorth a chefnogaeth a bydd ymchwiliad yn dechrau ar unwaith fel y gellir casglu’r holl dystiolaeth sydd ar gael allu cael ei gasglu er mwyn cefnogi eich achos ar gyfer erlyniad troseddol.

Bydd swyddog heddlu yn ymweld ac yn siarad â chi er mwyn cael mwy o wybodaeth am y trosedd. Gan ddibynnu pryd y cyflawnwyd y trosedd a’ch anghenion chi, byddant yn eich cyfeirio at y Ganolfan Amethyst am Archwiliad Meddygol Fforensig os yw hynny’n berthnasol ac os ydych chi’n cytuno i hynny. Casglu tystiolaeth hanfodol yw’r nod.

Ar ôl i chi gael yr Archwiliad Meddygol Fforensig ac ar amser sy’n briodol i CHI bydd yr Heddlu yn trefnu cyfweliad fideo llawn er mwyn i adroddiad llawn a chynhwysfawr o’r digwyddiad gael ei recordio.

Bydd Swyddog wedi’i Hyfforddi’n Arbennig yn rhoi’r manylion diweddaraf i chi am y datblygiadau yn eich achos.

Bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn penderfynu a fydd unigolyn yn cael eu cyhuddo â throsedd ac yn cael eu herlyn mewn llys.

crest