0808 156 3658        english site
transparent gif

Os ydych wedi cael eich treisio neu eich ymosod arnoch yn rhywiol:

 • Gallwch riportio’r ymosodiad i’r Heddlu.
  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar gynnwys yr Heddlu.

 • Os ydych yn ansicr a ydych yn dymuno riportio’r achos i’r Heddlu ai peidio, gallwch gysylltu ag Amethyst er mwyn trafod eich opsiynau.
  Gallwch gyfeirio eich hun i Amethyst, ffoniwch i wneud apwyntiad.
  Ffoniwch 0808 156 3658 er mwyn siarad â gweithiwr argyfwng sydd wedi’i hyfforddi a fydd yn eich darparu chi â gwybodaeth.
  Os oes angen gwybodaeth frys neu gyngor y tu allan i oriau swyddfa arnoch bydd modd i chi siarad â gweithiwr argyfwng. Byddant yn eich cynghori am fynychu’r Ganolfan Amethyst.
  Cliciwch yma i ddarganfod beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n mynychu Amethyst.

Os yw’r ymosodiad wedi digwydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf

Siaradwch ag Amethyst, gallwn eich cynghori.

Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, efallai y bydd yn briodol i chi gael archwiliad meddygol fforensig er mwyn gallu cadw tystiolaeth bosibl, tra rydych yn ystyried eich opsiynau. Er mwyn diogelu unrhyw dystiolaeth tra byddwch yn ystyried eich opsiynau:
Er mwyn diogelu unrhyw dystiolaeth tra byddwch yn ystyried eich opsiynau:

 • Peidiwch ag ymolchi
 • Os oedd yr ymosodiad yn cynnwys cyfathrach eneuol, peidiwch â bwyta, yfed na glanhau eich dannedd
 • Casglwch y dillad yr oeddech yn eu gwisgo ar y pryd a rhowch nhw mewn bagiau ar wahân er mwyn osgoi croes halogiad
 • Cadwch unrhyw dyweli misglwyf neu damponau a wisgwyd ar y pryd neu ychydig ar ôl yr ymosodiad
 • Os nad ydych wedi pasio dŵr, cadwch sbesimen os yn bosib a dewch ag ef gyda chi i’r Ganolfan Amethyst
 • Dylech gadw unrhyw negeseuon perthnasol oddi ar eich ffôn neu gyfrifiadur e.e. Facebook fel tystiolaeth posibl
 • Cadwch unrhyw ddillad gwely neu gondomau cysylltiedig â’r digwyddiad

Os ydych wedi cael eich treisio’n rhywiol fwy na saith diwrnod yn ôl

 • Siaradwch ag Amethyst, gallwn eich cynghori.
  Os oedd yr ymosodiad wythnosau, fisoedd neu flynyddoedd yn ôl, gallwn dal gynnig cymorth i chi megis:
  • Eich cyfeirio at gwnsler neu wasanaethau cymorth eraill os yn briodol
  • Cyngor ar sgrinio iechyd rhyw
  • Gwybodaeth ar gynnwys yr Heddlu

 

crest